Meerjarenonderhoudsplan
MJOP / MJOBEen MJOP bestaat onder andere uit een nulmeting van de bouwkundige staat van uw pand. We noemen dit ook wel een conditiemeting conform NEN2767. Dit vormt de basis voor het verdere technisch beheer. Vervolgens stellen wij een planning en begroting op van te verwachten onderhoud op korte (1 tot 5 jaar) en lange (10 tot 25 jaar) termijn. Daarnaast biedt ons Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) u een aantal extra voordelen

Voordelen MJOP

 • U krijgt een overzichtelijk beeld van de verschillende bouwmaterialen/bouwdelen die in uw appartementencomplex verwerkt zijn inclusief:
  • hoeveelheden
  • huidige staat van onderhoud
  • benodigd regulier onderhoud
  • status binnen de vervangingstermijn (levenscyclus)
 • Aan elke onderhouds- of vervangingsactiviteit koppelen wij een planning en een actuele richtprijs, zodat u een goed beeld krijgt van de kosten in de tijd en per onderhoudsactiviteit. Op deze manier hebt u nooit meer onverwachte grote uitgaven.
 • Het opstellen van de planning voor het onderhoud van uw appartementencomplex doen wij op een zo economische mogelijke wijze. Zo proberen wij onderhoudsactiviteiten, welke een steiger vereisen, te combineren en dus gelijktijdig uit te voeren. Dit bespaart u als eigenaar onnodige dubbele kosten
 • Bij inzage van het huidige saldo van uw reserveringsfonds en de maandelijkse opbouw hiervan, koppelen wij deze informatie aan onze kostenplanningen; Hiermee kunt u in één oogopslag zien of uw huidige reserveringsfonds tezamen met de eigen bijdrage toereikend is of niet.

Actualisatie van het MJOP

Het actueel houden van een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) vergroot de bruikbaarheid van de planning op termijn. Na het opstellen van het MJOP gaat u ten slotte onderhoud plegen aan het gebouw. Tevens verouderen gebouwdelen sneller of juist langzamer dan ingeschat. Daarom is het van belang om periodiek het opgestelde MJOP te actualiseren. U weet dan of u bepaalde zaken eerder of juist later aan moet pakken en kunt daarop uw reserves aanpassen.

Hebt u reeds een MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) door ons laten maken of door een andere partij dan actualiseren wij die graag voor u. Bij deze actualisatie wordt vastgesteld of de maatregelen adequaat zijn en of het jaar van uitvoering correct is. In de rapportage doen wij voorstellen voor aanpassing van de planning. Wij doen dit in overleg met de opdrachtgever. Het verschuiven van maatregelen in de planning kan noodzakelijk zijn door bijvoorbeeld:

 • Bouwdelen blijken een kortere of juist langere levensduur te hebben, waardoor onderhoudsmaatregelen en dus ook de bedragen in het MJOP verschuiven; de oorzaak hiervan is zeer divers en wordt onder andere veroorzaakt door lokale omstandigheden, gebruik, detaillering, materiaalgebruik, etc.
 • Calamiteiten, waardoor bepaalde activiteiten nieuw in de planning moeten worden opgenomen.
 • Het afstemmen van de maatregelen op de financiële reserves e.d.

Wij adviseren om elke drie jaar een update uit te laten voeren van uw MJOP.

Downloads

Download hier een MJOP voorbeeldrapportage

Gerelateerde diensten

Verduurzaming

Tegenwoordig kiezen steeds meer eigenaren ervoor om hun complex te verduurzamen. Het is daarbij verstandig om dit op logische momenten te doen binnen het onderhoudsplan.


Dit kan dubbele kosten besparen en mogelijk recht geven op subsidies en/of overheidsleningen.


Lees verder

Expertise onderzoek

Ervaart u, of iemand binnen uw complex, problemen die niet vallen onder regulier onderhoud of buiten de algemene delen van het complex?


Een bouwkundig expertise onderzoek helpt u oorzaken te onderzoeken van bijvoorbeeld lekkages, schimmelvorming of scheurvorming.

Lees verder